PL | CZ | EN

Ścieżka zaprowadziła nas aż za wzniesienie Studzienne (Studniční vrch)

Otworzyła się przed nami nieskazitelność Gór Rychlebskich w łagodnie pofałdowanych zakolach wzgórz pokrytych kolorowymi łąkami. Przemawiała do nas prostota wiejskiej architektury i wszechobecny ślad lokalnej historii.